caleb-george-URmkfvtK3Qw-unsplash.jpeg

 ວິດີໂອໂຄສະນາ 

 
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.8.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.9.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.11.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.10.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.7.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.4.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.3.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.5.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.6.png
FB + Website banners_Website banner submit LAO.png
AVV_LogoPhotoContest_2_Logo LAO 1.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner prize elements.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner LAO 1.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner LAO 2.png
FB + Website banners_Website banner submit LAO.png

ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ?

ການຮ່ວມມື ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ.
‘ພະລັງຂອງຄຳວ່າບໍ່' ​ແມ່ນ​ແຄມເປນ​ຄວາມຮູ້ແກ່ສາທາລະນະ ໂດຍແນ່ໃສ່​ບັນດາໄວ​ໜຸ່ມ​ທົ່ວ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ການປ່ຽນແປງທາງວັດທະນະທໍາ ກ່ຽວກັບການເມົາແລ້ວຂັບ ແລະ ປ່ຽນນິໄສການດື່ມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ແຄມເປນ 'ພະລັງງານຂອງຄຳວ່າບໍ່' ນໍາສະເໜີໂດຍເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງປະເທດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ.

AAV Logo (1)_edited.png
EU-ASEAN_logo_SOLIDCOLOR_[RGB] Transpare
logo Ores_edited_edited.png
Artboard 1_4x_edited_edited_edited.png
USABC logo_edited.png
DEFLOGO_FIAREGION2_STACKED_RGB_POS_edite
UK Embassy of Laos_edited.png
Screen Shot 2022-04-14 at 4.38_edited.png
Screen Shot 2022-04-14 at 4_edited.png
Screen Shot 2022-04-14 at 4.37_edited.png
UNITAR_logo-removebg-preview_edited_edited.png
 

 ຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບການດື່ມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ / ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ 

ຄຳແນະນຳ: ທ່ານອາດຈະປະຫຼາດໃຈທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ເຫຼົ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງທ່ານຄືແນວໃດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກທີ່ຈະດື່ມ, ຢ່າລືມວາງແຜນການວ່າຈະກັບບ້ານຢ່າງປອດໄພໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຂັບລົດ.

ຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
ຄໍາຖະແຫຼງການ, ການຄົ້ນພົບ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການສະຫຼຸບໃດໆທີ່ສະແດງອອກຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍ ຫຼື ທັດສະນະຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການທັງໝົດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນ ເພື່ອແນະນໍາບຸກຄົນກ່ຽວກັບການດື່ມຂອງພວກເຂົາ. ບຸກຄົນທີ່ມີຄໍາຖາມສະເພາະກ່ຽວກັບການດື່ມຂອງພວກເຂົາຄວນປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ. ສໍາລັບບາງຄົນ, ທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າອາດຈະເປັນການບໍ່ດື່ມເລີຍ."

 

 ຕິດຕໍ່ 

 
  • Facebook