top of page
AVV_LogoPhotoContest_2_Logo LAO 1.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.8.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.9.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.11.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.10.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.7.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.3.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.5.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.6.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner prize elements.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner LAO 2.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner LAO 1.png
PHOTO-2022-11-10-17-31-49.jpg
AVV_LogoPhotoContest_2_Logo LAO 1.png
Lao.png
Jason Rolan_2.png

Jason ໄດ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນໃນລັດ Texas ໄດ້ເກືອບສອງທົດສະວັດຜ່ານມາແລ້ວ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປະເທດໄທ. ໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຍັງປະເທດລາວ, ທ່ານໄດ້ສຳຫຼວດ ແລະ ຖ່າຍຮູບຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຢູ່ເລື້ອຍໆ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າພາສາໄທ ແລະ ພາສາລາວໄດ້ຢ່າງ ຄ່ອງແຄ້ວ, ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ເປັນທັງຫົວໜ້າບັນນາທິການຂອງວາລະສານ ຈຳປາເມືອງລາວ, ເຊິ່ງເປັນວາລະສານປະຈຳຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນລາວ.

Brenda Lee ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄງການສາທາລະນະຂອງ Asia Pacific International Spirits & Wines Alliance (APISWA), ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຜະລິດເຫຼົ້າແວງ ແລະ ເຫຼົ້າລະດັບໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ 11 ແຫ່ງໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ໂດຍໄດ້ເຮັດວຽກໃນ ອຸດສາຫະກຳດ້ານປະຊາສຳພັນສາທາລະນະເປັນເວລາ 7 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ນາງໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຜົນປະໂຫຍດຂອງອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະສັກໃນ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ການລົນນະລົງເລື່ອງການດື່ມເຫຼົ້າໃນສັງຄົມ. Brenda ຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີສາຂາສັງຄົມວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ.

Commercial Video
ການຮ່ວມມື ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ.
‘ພະລັງຂອງຄຳວ່າບໍ່' ​ແມ່ນ​ແຄມເປນ​ຄວາມຮູ້ແກ່ສາທາລະນະ ໂດຍແນ່ໃສ່​ບັນດາໄວ​ໜຸ່ມ​ທົ່ວ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ການປ່ຽນແປງທາງວັດທະນະທໍາ ກ່ຽວກັບການເມົາແລ້ວຂັບ ແລະ ປ່ຽນນິໄສການດື່ມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ແຄມເປນ 'ພະລັງງານຂອງຄຳວ່າບໍ່' ນໍາສະເໜີໂດຍເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງປະເທດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ.

AAV Logo (1)_edited.png
logo Ores_edited_edited.png
Screen Shot 2022-04-14 at 4.38_edited.png
Screen Shot 2022-04-14 at 4_edited.png
Screen Shot 2022-04-14 at 4.37_edited.png
UNITAR_logo-removebg-preview_edited_edited.png
Who Are We?

 ຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບການດື່ມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ / ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ 

ຄຳແນະນຳ: ທ່ານອາດຈະປະຫຼາດໃຈທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ເຫຼົ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງທ່ານຄືແນວໃດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກທີ່ຈະດື່ມ, ຢ່າລືມວາງແຜນການວ່າຈະກັບບ້ານຢ່າງປອດໄພໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຂັບລົດ.

ຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
ຄໍາຖະແຫຼງການ, ການຄົ້ນພົບ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການສະຫຼຸບໃດໆທີ່ສະແດງອອກຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍ ຫຼື ທັດສະນະຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການທັງໝົດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນ ເພື່ອແນະນໍາບຸກຄົນກ່ຽວກັບການດື່ມຂອງພວກເຂົາ. ບຸກຄົນທີ່ມີຄໍາຖາມສະເພາະກ່ຽວກັບການດື່ມຂອງພວກເຂົາຄວນປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ. ສໍາລັບບາງຄົນ, ທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າອາດຈະເປັນການບໍ່ດື່ມເລີຍ."

FAQs

 ຕິດຕໍ່ 

Contact
  • Facebook
bottom of page