top of page
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.8.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.9.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.11.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.10.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.7.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.3.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.5.png
FB + Website banners_Website banner ENG Option 2.6.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner prize elements.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner THAI 1.png
AAV_Photocontest_Flyer_Website banner THAI 2.png
AVV_LogoPhotoContest_2_Logo THAI 1.png
Commercial Video
caleb-george-URmkfvtK3Qw-unsplash.jpeg

 วิดีโอเพื่อการค้า 

PHOTO-2022-11-10-17-31-49.jpg
AVV_LogoPhotoContest_2_Logo THAI 1.png
Thai.png
Shutchada Chandrangsu_1.png

คุณชัชฎาเป็นนักสื่อสารที่ช่ำชอง มีประสบการณ์การทำงานในหลาก หลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมรถยนต์ การค้าปลีกและ ทรัพย์สิน และล่าสุดได้มาทำงานเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เธอยังเป็นผู้นำด้านการสื่อสารของ ESG และส่งมอบโครงการ ความยั่งยืนสำหรับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (Thai Foundation for Responsible Drinking) ที่เธอได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเมื่อเดือนกันยายน 2022

Thanatcha Laohakul_1.png

คุณธนัชชาเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง ประเทศ ของสถานทูตต่างชาติในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า 11 ปี เธอมีประสบการณ์โชกโชนในการทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ และที่ไม่ใช่ภาครัฐ ในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การค้าปลีก เทคโนโลยีการเกษตร และยานยนต์ในประเทศไทย

Brenda Lee_1.png

Brenda Lee เป็นเลขาธิการปัจจุบันและผู้จัดการฝ่ายกิจการและโครงการสาธารณะ ที่ Asia Pacific International Spirits & Wines Alliance (APISWA) ซึ่งเป็น ตัวแทนของผู้ผลิตไวน์และสุราระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด 11 แห่งทั่วทั้ง ภูมิภาค เธอทำงานในอุตสาหกรรมด้านกิจการสาธารณะมาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เธอยังคง เป็นผู้ส่งเสริมผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม และเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่องที่เกี่ยวกับอุปสรรคที่ขวางกั้น การเข้าถึงตลาดและการรณรงค์ เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ในสังคม Brenda จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา สังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

Duong Khanh Van_1.png

Dr. Van ทำงานด้านสาธารณสุข รวมถึงการป้องกันการบาดเจ็บมาเป็น เวลานานกว่า 25 ปี ในปัจจุบัน เธอทำงานให้กับองค์การอนามัยโลก WHO ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการป้องกันการบาดเจ็บ โดยมุ่งเน้นการ สนับสนุนรัฐบาลเวียดนามและพันธมิตรในการยกระดับมาตรการเพื่อลด การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน

Luca Pascotto_1.png

Luca Pascotto เป็นหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยทางถนนและการสนับสนุน ระดับโลก ที่สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) งานหลักของเขา คือการสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินโครงการริเริ่มการสนับสนุนระดับโลก ของ FIA เขาดูแลและประสานงานโครงการให้เงินทุนด้านความปลอดภัย ทางถนน ของ FIA และเป็นผู้นำโครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ของ FIA ว่าด้วย ความปลอดภัยทางถนน กับสโมสรที่เป็นสมาชิก FIA และองค์กรระหว่าง ประเทศต่างๆ

Olivia Widen_1.png

Olivia Widen สนับสนุนงานด้านกิจการองค์กรและด้านความยั่งยืนและ ความรับผิดชอบ (S&R) ของกลุ่มบริษัทภายในภูมิภาค เธอมีประสบการณ์ 11 ปีใน บทบาทหน้าที่ต่างๆ ในกิจการสาธารณะ การค้า และความสัมพันธ์ กับรัฐบาลในหกประเทศ (ในเอเชียและยุโรป) Olivia ถือสองสัญชาติ คือสวีเดน/สเปน สำเร็จการศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัย London School of Economics และสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต จาก School of Oriental and African Studies จาก University of London ทั้งสองปริญญา

Ortrud Birk_1.png

Ortrud มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ตั้งแต่ที่เธอ เข้าร่วมสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) เธอเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญ ในมหาวิทยาลัย FIA และหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งโครงการ เงินทุนสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนนของ FIA อีกด้วย

 เราเป็นใคร 

พันธมิตรด้านความปลอดภัยสาธารณะ
Screen Shot 2022-03-04 at 10.20_edited.png
Screen Shot 2022-03-04 at 10.20_edited.png
‘พลังของคำว่าไม่' เป็นโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีเป้าหมายที่จะช่วยชีวิตที่เปราะบาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับ และทำให้ผู้คนดื่มอย่างมีความรับผิดชอบจนเป็นเรื่องปกติ

แคมเปญ 'พลังแห่งคำว่าไม่' จัดขึ้นโดยเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ จากภาครัฐ องค์กรนอกภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรชุมชน

AAV Logo (1)_edited.png
EU-ASEAN_logo_SOLIDCOLOR_[RGB] Transpare
logo Ores_edited_edited.png
Artboard 1_4x_edited_edited_edited.png
USABC logo_edited.png
DEFLOGO_FIAREGION2_STACKED_RGB_POS_edite
Metropolitan Police_edited_edited.png
UNITAR_logo-removebg-preview_edited_edited.png
Who Are We?

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ/คำถามที่พบบ่อย 

คุณอาจจะประหลาดใจที่ทราบถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายและจิตใจของคุณ หากคุณเลือกที่จะดื่มแอลกอฮอล์ ก็อย่าลืมวางแผนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องขับขี่

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: คำแถลง ข้อค้นพบ การตีความและบทสรุปในเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายหรือมุมมองของพันธมิตรโครงการทั้งหมดหรือองค์กรที่พันธมิตรดังกล่าวเป็นตัวแทนเสมอไป

แหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับบางคนแล้ว การไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยก็อาจจะดีกว่า

FAQs

 ติดต่อ 

ติดต่อ

ขอบคุณที่ส่งข้อความหาเรา!

Contact
  • Facebook
bottom of page